ZATELOVÁNÍ-FASÁDY

 

Hlavní důvody pro zateplení domu:


  úspora energie na vytápění přináší finanční úsporu až 40%

 

  snížená spotřeba energie na vytápění umožní použití zdroje tepla

    s nižším výkonem i jeho hospodárnější provoz


  zkrácení otopné sezóny

 

  rychlá návratnost investice do zateplení díky růstu cen energií

  ochrana obvodového pláště před působením klimatických podmínek


  odstranění tepelných mostů


  prodloužení životnosti objektu

  vhodné i pro rekonstrukci starších objektů i pro novostavby


  u novostaveb umožňuje použití slabších a lehčích zdí a přispívá ke

    snížení hmotnosti stavby

  zamezuje promrzání a devastaci zdiva mrazem


  zlepšení tepelné pohody v zateplených objektech


  možnost nového originálního architektonického řešení fasády


  zamezení vzniku plísní


  v případě výměny oken může být celková finanční úspora za vytá-

    pění až 50%.

Okna jsou největším zdrojem úniku tepla na obvodovém plášti budovy. K dokonalé zateplené fasádě bezesporu patří i výměna starých tepelně neizolujících oken za okna nová plastová nebo dřevěná z europrofilů s kvalitním izolačním dvojsklem.